За нас

OmegaTIMФирма "ОМЕГА-ТИМ БЪЛГАРИЯ" е специализирана в областта на проектирането и разпространението на икономически софтуер. Предлагаме програмни продукти за работна заплата, човешки ресурси, хонорари, счетоводство, фактуриране, склад. Отличната поддръжка и навременната реакция са от основните приоритети на нашия екип.

Осигурителни вноски 2017 г.

Изпратено от sasho на 5 Януари, 2017 - 16:37.

Уважаеми клиенти,
публикувана е таблицата с осигурителните вноски за 2017 г:

Осигурителни вноски и ДДФЛ - 2017 г. PDF

Указание за преизчисление на годишен ДОД за 2016 г.

Изпратено от sasho на 26 Ноември, 2016 - 16:11.

Уважаеми клиенти,
съгласно ЗДДФЛ основният работодател преизчислява доходите, получени от своите служители от трудови правоотношения в срок до 31 януари на следващата година. Във връзка с извършване на необходимите преизчисления за 2016 г. и издаване на служебни бележки от страна на работодателя, публикуваме следното указание:

Указание за преизчисление на годишен ДОД за 2016 г.PDF

Указание за работа с модул "Болнични" за 2016 г.

Изпратено от sasho на 20 Януари, 2016 - 19:16.

Уважаеми клиенти,

във връзка с новите изисквания за въвеждане, контрол и съхраняване на данни за представяне / корекция / заличаване на удостоверения Приложения № 9, № 10 и № 11 към Наредбата за паричните обезщетения и помощи от ДОО (НПОПДОО), които се представят от осигурителите и самоосигуряващите се лица в НОИ за изплащане на паричните обезщетения по болнични листове и заявления-декларации, представени при тях от лицата от 01.01.2016 г., публикуваме следното указание:

Указание за работа с модул "Болнични" към ПП RZWIN за 2016 г.PDF

Омега Тим търси партньори и дистрибутори

Изпратено от Анонимен на 31 Май, 2013 - 10:52.

Омега Тим търси  партньори и дистрибутори за разпространение и предоставяне право на ползване на своите софтуерни продукти на територията на гр. София и цялата страна. Разпространението на продуктите не изисква първоначална инвестиция от дистрибутора, но наличието на опит в областта на Счетоводството и ТРЗ ще са необходими за успешната работа.