За нас

OmegaTIMФирма "ОМЕГА-ТИМ БЪЛГАРИЯ" е специализирана в областта на проектирането и разпространението на икономически софтуер. Предлагаме програмни продукти за работна заплата, човешки ресурси, хонорари, счетоводство, фактуриране, склад. Отличната поддръжка и навременната реакция са от основните приоритети на нашия екип.

Прeдстоящо обучение

Изпратено от bobi на 11 Юли, 2017 - 09:41.

Уважаеми клиенти,
Омега-ТИМ ще проведе и това лято опреснителни курсове за всички, които искат да върнат знанията си и да попълнят празнините на теория и практика в програмния продукт RZWIN - Работна заплата.

Датите за курсовете са:
17.08.2017 (четвъртък) от 10:00 часа: програмен продукт Работна заплата
24.08.2017 (четвъртък) от 10:00 часа: програмен продукт Работна заплата
25.08.2017 (петък) от 10:00 часа: програмен продукт Работна заплата

Цената на курса за програмен продукт Работна заплата е 84.00 лв. с ДДС.

За заявки за участие и допълнителни въпроси се свържете с нас на тел. 0700 11 250 или на email: lili@omegatim.bg

Актуализация на програмните продукти

Изпратено от sasho на 19 Юни, 2017 - 08:30.

Уважаеми клиенти,
в ПП "Работна заплата" - RZWIN версия 1.21.18 са отразени измененията и допълненията в Наредбата за паричните обезщетения и помощи от ДОО (НПОПДОО), свързани с представянето на образците за изплащане на паричните обезщетения - Приложения № 9, № 10 и № 11 към наредбата.

Променят се структурите на представяните по електронен път данни.

С новите образци на удостоверенията се подават данни за парични обезщетения, отнасящи се за всички периоди,както и за корекция или заличаване на данни, подадени със старите образци на удостоверения.

*** ВАЖНО ***
Клиенти, които ползват ПП "Граждански договори" - HONWIN и/или ПП "Човешки ресурси" - LSWIN е необходимо също да ги актуализират до последна версия от интернет страницата - меню актуализации или чрез отдалечена помощ в офиса на ОМЕГА-ТИМ.

Актуализацията НЕ ИЗИСКВА обновяване на лиценз.

Указание за актуализация ПП Човешки ресурси LSWIN от 01.04.2017 г.

Изпратено от sasho на 3 Април, 2017 - 09:15.

Уважаеми клиенти,
съгласно измененията и допълненията на Наредба № 5 за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл.62, ал.5 от Кодекса на труда, публикувани в Държавен вестник бр.23 от 17.03.2017 г, е необходимо попълване на код на населеното място по Единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици (ЕКАТТЕ), където е работното място на лицето при изпращане на уведомлението. Във връзка с това е публикувано следното указание:

Указание за актуализация ПП Човешки ресурси LSWIN PDF

Омега-Тим търси партньори и дистрибутори

Изпратено от Анонимен на 31 Май, 2013 - 10:52.

Омега-Тим търси  партньори и дистрибутори за разпространение и предоставяне право на ползване на своите софтуерни продукти на територията на гр. София и цялата страна. Разпространението на продуктите не изисква първоначална инвестиция от дистрибутора, но наличието на опит в областта на Счетоводството и ТРЗ ще са необходими за успешната работа.

Програмни продукти за нови клиенти

Изпратено от ivan на 2 Август, 2011 - 11:09.

OmegaTIM VNCЗа бъдещите ни клиенти от страната предлагаме услугата "Инсталация, настройка и обучение чрез Отдалечена поддръжка". Необходим е само достъп до интернет на клиентския компютър, като всички операции се извършват чрез VNC софтуера на ОМЕГА-ТИМ, достъпен за свободно изтегляне от настоящата страница. Посочената услуга е включена в цената на закупуване на всеки продукт.