За нас

OmegaTIMФирма "ОМЕГА-ТИМ БЪЛГАРИЯ" е специализирана в областта на проектирането и разпространението на икономически софтуер. Предлагаме програмни продукти за работна заплата, човешки ресурси, хонорари, счетоводство, фактуриране, склад. Отличната поддръжка и навременната реакция са от основните приоритети на нашия екип.

Указание при запис на данни от модул НАП 2017 г.

Изпратено от sasho на 5 Феруари, 2017 - 13:14.

Уважаеми клиенти,
съгласно изискванията на НАП при подаване на декларация образец № 1 и декларация образец № 6, не може в един запис (файл) да се съдържат данни за две различни години. Във връзка с правилното записване на информацията при работа с модул НАП сме публикували следното указание:

ВАЖНО  Указание при запис на данни от модул НАП PDF

Осигурителни вноски 2017 г.

Изпратено от sasho на 5 Януари, 2017 - 16:37.

Уважаеми клиенти,
публикувана е таблицата с осигурителните вноски за 2017 г:

Осигурителни вноски и ДДФЛ - 2017 г. PDF

Указание за работа с модул "Болнични" в ПП RZWIN

Изпратено от sasho на 20 Януари, 2016 - 19:16.

Уважаеми клиенти,

във връзка с новите изисквания за въвеждане, контрол и съхраняване на данни за представяне / корекция / заличаване на удостоверения Приложения № 9, № 10 и № 11 към Наредбата за паричните обезщетения и помощи от ДОО (НПОПДОО), които се представят от осигурителите и самоосигуряващите се лица в НОИ за изплащане на паричните обезщетения по болнични листове и заявления-декларации, представени при тях от лицата от 01.01.2016 г., публикуваме следното указание:

Указание за работа с модул "Болнични" PDF

Омега-Тим търси партньори и дистрибутори

Изпратено от Анонимен на 31 Май, 2013 - 10:52.

Омега-Тим търси  партньори и дистрибутори за разпространение и предоставяне право на ползване на своите софтуерни продукти на територията на гр. София и цялата страна. Разпространението на продуктите не изисква първоначална инвестиция от дистрибутора, но наличието на опит в областта на Счетоводството и ТРЗ ще са необходими за успешната работа.