За нас

OmegaTIMФирма "ОМЕГА-ТИМ БЪЛГАРИЯ" е специализирана в областта на проектирането и разпространението на икономически софтуер. Предлагаме програмни продукти за работна заплата, човешки ресурси, хонорари, счетоводство, фактуриране, склад. Отличната поддръжка и навременната реакция са от основните приоритети на нашия екип.

Относно генериране на годишна справка по чл.73 от ЗДДФЛ

Изпратено от sasho на 16 Феруари, 2015 - 14:51.

Уважаеми клиенти,

във версия 1.19.10 на ПП Граждански договори - HONWIN са добавени новите изисквания за годишната справка по чл.73 от ЗДДФЛ. Във връзка с променената номенклатура от НАП за вида доход при изплащане, ви информираме за следното:

1. Съгласно утвърдената за 2014 г. справка по чл. 73 и номенклатура на кодовете за вид доход стария код 101 – възнаграждения по извънтрудови правоотношения е заместен с четиринадесет кода – от 3071 до 30714. За да зададете точния вид на дохода следва да го коригирате в информация от минали месеци за всеки месец отделно.

2. Всички изплатени възнаграждения през 2014 г., за които не е посочена стойност в полето вид доход или е посочен код - 101 ще бъдат натрупани в годишната справка по чл.73 по код -> 30714 - Други извънтрудови правоотношения.

3. Ако сте изплащали хонорари на чуждестранни физически лица, които нямат ЛНЧ или служебен номер от регистъра на НАП, проверете в месеца, в който сте изплатили хонорара в Кадрова информация:

- трябва да има отметка в поле чужденец.

- в поле ЛНЧ/Сл.№ трябва да е избрано Сл.№ и да са въведени десет нули.

- в поле Код на държава трябва да е избрана държавата, за която лицето е местно.

- в поле Адрес в чужбина трябва да е въведен адреса на лицето.

Омега Тим търси партньори и дистрибутори

Изпратено от Анонимен на 31 Май, 2013 - 10:52.

Омега Тим търси  партньори и дистрибутори за разпространение и предоставяне право на ползване на своите софтуерни продукти на територията на гр. София и цялата страна. Разпространението на продуктите не изисква първоначална инвестиция от дистрибутора, но наличието на опит в областта на Счетоводството и ТРЗ ще са необходими за успешната работа.

Програмни продукти за нови клиенти

Изпратено от ivan на 2 Август, 2011 - 11:09.

OmegaTIM VNCЗа бъдещите ни клиенти от страната предлагаме услугата "Инсталация, настройка и обучение чрез Отдалечена поддръжка". Необходим е само достъп до интернет на клиентския компютър, като всички операции се извършват чрез VNC софтуера на ОМЕГА-ТИМ, достъпен за свободно изтегляне от настоящата страница. Посочената услуга е включена в цената на закупуване на всеки продукт.

RSS емисии от ОМЕГА-ТИМ

Изпратено от ivan на 23 Май, 2008 - 06:17.

RSSУважаеми клиенти,
тези от вас, които желаят да бъдат известявани за важни нови версии и новини, могат да се абонират за RSS емисиите на ОМЕГА-ТИМ. За повече информация и начините за настройка, вижте следния линк:
http://www.omegatim.com/drupal/?q=node/62.