Базата за изчисляване на извънреден труд

Базата за изчисляване на извънреден труд

Изпратено от levski_rs на 24 Август, 2009 - 13:04.

Здравейте! При нас възникна такъв проблем: Работя в сферата на правораздаването. Съгласно изрично решение на Висшия съдебен съвет извънредния труд се изчислява на база основното трудово възнаграждение + възнаграждението за клас. Програмният продукт, обаче, изчислява извънредния труд единствено върху основната заплата, което в нашите условия води до неправилно изчисляване. Проверих характеристиките на разплащателните пера, и по-специално на перото "клас". Оказа се, че в тези характеристики има отметка и на реда "База за извънреден труд", но въпреки това, програмата не изчислява извънредния труд на база основната заплата + класа, а само на база основната заплата. Моля, помогнете ми!

Свилен Александров

Извънреден труд

Изпратено от ivan на 24 Август, 2009 - 16:16.

 Здравейте

 вероятно при вас типът на перото за извънреден труд не е правилен.

Правилните типове са следните: тип 73 - извънреден труд за текущ месец, тип 74 - извънреден труд за минал месец. От номенклатури - разплащателни пера - начисления сменете типа на разплащателното си перо на един от горепосочените, в зависимост от това дали ще плащате извънреден труд, изработен в текущия или миналия месец. След това при подаването на перото в Счетоводна информация трябва да изберете: База 3 или 4, въведете часовете и процента, а в работен ден въведете 8 - работното време на ден за лицето. 

инж. Иван Янков | софтуерна поддръжка

Благодаря

Изпратено от levski_rs на 25 Август, 2009 - 08:36.
Благодаря много! Типът ни беше правилно заложен, но базата беше грешна - вземали сме 1, вместо 4 (или 3). Още веднъж - благодаря!