Ценова листа

Ценова листа

І. ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ НА СОФТУЕР, до 2 работни места
Наименование Брой фирми
1 до 10* над 10*
Работна заплата RZWIN ПЪЛНА ВЕРСИЯ


- за първата година 7201080 1440
- за всяка следваща година 336 504672
Работна заплата RZWIN БАЗОВА ВЕРСИЯ


- за първата година 480660 960
- за всяка следваща година 240330 480
Работна заплата RZWIN БАЗОВА ВЕРСИЯ (ПЕРСОНАЛ ДО 20 СЛУЖИТЕЛИ)


- за първата година 324446 648
- за всяка следваща година 162224 324
Кадри/Личен състав LSWIN ПЪЛНА ВЕРСИЯ


- за първата година 600828 1200
- за всяка следваща година 276 384 552
Кадри/Личен състав LSWIN БАЗОВА ВЕРСИЯ


- за първата година 360 504 720
- за всяка следваща година 180252 360
Хонорари HONWIN ПЪЛНА ВЕРСИЯ


- за първата година 504696 1008
- за всяка следваща година 240324 480
Хонорари HONWIN БАЗОВА ВЕРСИЯ


- за първата година 288 396 576
- за всяка следваща година 144198 288
II. Автоматизирано счетоводство
Автоматизирано счетоводство AC2012


- за първата и всяка следваща година 576 1008 1296
- за всяко допълнително работно място 10% от стойноста на продукта
- модул Фактуриране - еднократно 130260 320
- модул Склад - еднократно 390 480 600
ІІI. ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ НА СОФТУЕРНИ ПАКЕТИ, до 2 работни места
RZWIN+LSWIN ПЪЛНИ ВЕРСИИ


- за първата година 1200 1656 2400
- за всяка следваща година 564768 1128
RZWIN+HONWIN ПЪЛНИ ВЕРСИИ


- за първата година 10801488 2160
- за всяка следваща година 504 696 1008
RZWIN+HONWIN+LSWIN ПЪЛНИ ВЕРСИИ


- за първата година 1440 1980 2880
- за всяка следваща година 672 924 1344
Пълните версии включват: изготвяне на файл за болнични към НОИ,                                              
генериране на файл за масово плащане на заплати,


файл за масово плащане на осигуровки и данъци, импорт/експорт, 


експорт към счетоводни и ERP системи, фишове по имейл,


автоматично разпределяне на суми в минали месеци и други


Цените са за две работни места мрежова версия


ІV. ЗАКУПУВАНЕ НА СОФТУЕР, 1 работно място, еднократно заплащане
Платежни документи PLDWIN 144 198 288
Здравно осигуряване - Декларация 3 STUDWIN 216 х х
Автомобили и горива FUEL MANAGER 300 х х
За всяко допълнително работно място по т. І, ІІI и ІV - 20% от цената                                                  
УСЛУГИ
Внедряване и системна помощ на място при клиента /на започнат час/ 96
Системна помощ чрез отдалечена поддръжка /на започнат час/ 48
Експресна системна помощ на място при клиента (в рамките на деня) /на час/ 120
Два часа обучение при закупуване на софтуерен продукт за София - безплатно
Пълно абонаментно поддържане на софтуерните продукти, включващо актуализации и системна помощ на място обадете се
*За всяка допълнителна фирма към лиценз 12

Посочените цени на софтуерните продукти не включват абонаментно обслужване!

Всички цени са с включен ДДС.

Ценовата листа в PDF PDF

Фирма Омега-ТИМ си запазва правото да променя ценовата листа без предупреждение!