Корекция здравни осигуровки

Корекция здравни осигуровки

Изпратено от varosh_mg на 5 Феруари, 2013 - 15:05.
Здравейте! Проблемът ни е следния: Забелязахме, че не са начислени здравни осигуровки/от рабогодател и лични/ на управителя по ДУК за м.12,2012 г., който от същия месец е с експертно решение на ТЕЛК.Причината е грешно избрана опция "без здравни оситуровки", Как да отстраним пропуска през 01,2013 г. тък като месеца е вече приключен.

Корекция здравни осигуровки

Изпратено от sasho на 7 Феруари, 2013 - 09:49.
Необходимо е да се върнете в м.12.2012 г. да отстраните грешно избраната опция "без здравни осигуровки" след което да натрупате данните за НАП и запишете на служителя нова Д1 с код корекция.Когато се връщате в текущ месец - НЕ ЗАПОМНЯЙТЕ ПРОМЕНИТЕ. В тукущия месец, който обработвате - 01.2013 г. трябва да завишите текущото ви задължение за осигуровки със сумата на здравната осигурителна вноска за сметка на работодателя. Личната удръжка за ЗО може да коригирате в счетоводна информация с код корекция +/-.Ако имате въпроси, може да се свържете с нас на посочените телефони.инж.Александър Димитров