ОСИГУРОВКИ ВЪРХУ СОЦИАЛНИ РАЗХОДИ

ОСИГУРОВКИ ВЪРХУ СОЦИАЛНИ РАЗХОДИ

Изпратено от stingauto на 18 Феруари, 2009 - 12:26.

ИМАМ СЛЕДНИЯ ВЪПРОС: ЗАЩО СЛЕД КАТО СЕ ПУСНЕ ВЕДОМОСТ ЗА АВАНСИ В ЧАСТТА -СУМИ ПО ВИД ПЛАЩАНЕ ЗА ОСИГУРОВКИТЕ НЕ ИЗЛИЗА ДОО ДЪРХУ СОЦИАЛНИТЕ РАЗХОДИ - 13 % ?

Авансът се дава

Изпратено от ivan на 19 Феруари, 2009 - 08:24.

Авансът се дава само от фонд работна заплата, т.е. приспада се от трудовото възнаграждение, а не от социалните придобивки, поради което осигуровките са само тези за ФРЗ.

============================ 

инж. Иван Янков - софтуерна поддръжка