Промени в HONWIN

HONWIN 1.21.13.1

Изпратено от bobi на 10 Юли, 2017 - 11:10.

HONWIN 1.21.13.1

 1. [RZ-НАП] Корекция във формата на Декл. обр. 6

HONWIN 1.20.7

Изпратено от bobi на 18 Октомври, 2016 - 13:27.

HONWIN 1.20.7

 1. [HON] Корекции в справка за изплатени възнаграждения
 2. [HON] Корекции в удостоверения за брутен доход

HONWIN 1.19.13

Изпратено от bobi на 14 Октомври, 2015 - 10:38.

HONWIN 1.19.13

 1. [HON] Служебна бележка за период - корекции

HONWIN 1.18.28

Изпратено от bobi на 7 Октомври, 2014 - 14:12.

HONWIN 1.18.28

 1. [HON] Хонорар-сметки - корекция за четвърто тримесечие

HONWIN 1.17.11

Изпратено от bobi на 8 Октомври, 2013 - 13:16.
 1. [HN] Корекции и проверки при печат на Сметка за изплатени суми за четвърто тримесечие 2013 г.
 2. [HN] Рекапитулация - Грешно пресмятане на вид плащане 111111 - ДОО работодател
 3. [HN-НАП] Декларация 6 - Грешно пресмятане на ДОО в някои случаи
 4. [HN-Платежни документи] Грешно пресмятане на вид плащане 111111
 5. [HN-Автоматично осчетоводяване] Поддръжка на Бизнес навигатор (1.17.11.1)

HONWIN 1.17.8

Изпратено от bobi на 5 Юни, 2013 - 09:32.
 1. [HN] Сметка за изплатени суми - да излиза сума в ред 7, ако има Авансов ДОД за в.о. 00

HONWIN 1.17.6

Изпратено от bobi на 15 Феруари, 2013 - 10:01.
 1. [HN] Когато се избере чужденец, изборът да е ЛНЧ или сл. номер
 2. [HN] Списък с видове доход при въвеждане на хонорар
 3. [HN] Год. спр. изпл. доходи - Да не се включват лица без служебен номер
 4. [HN] Год. спр. изпл. доходи - Актуализация
 5. [HN] Год. спр. изпл. доходи (Сборна) - корекции

HONWIN 1.17.5

Изпратено от bobi на 6 Феруари, 2013 - 11:43.
 1. [HN] Увеличаване на максималния размер на името на поделенията на 100 символа
 2. [HN] Год. справка за общината - Вид доход 1 по подразбиране, ако не е попълнено
 3. решен.
 4. [HN] Обновяване на сметка за изплатени суми за 2013 г.
 5. [HN-НАП] Декл. обр. 6 - Корекции при четене от/запис във файл

HONWIN 1.17.4

Изпратено от bobi на 23 Януари, 2013 - 17:12.
 1. [HN] Год. справка за общината - Двойно ДОД, ако лицето има 2 хонорара на една сметка

HONWIN 1.17.3

Изпратено от bobi на 18 Януари, 2013 - 12:25.
 1. [HN] Корекция в служебни бележки за период
 2. [HN] Сумите в рекапитулация да се закръглят преди сумиране (от м. 02.2013 г.)
 3. [HN-Платежни документи] Корекция при изчисляването на сумите
 4. [HN-НАП] Декларация обр. 6 - Корекция при изчисляване на сумите
 5. [HN-НАП] Декларация обр. 6 - корекция на проверка за вид плащане (версия 1.17.3.1)