Промени в HONWIN

HONWIN 1.19.8

Изпратено от bobi на 28 Януари, 2015 - 16:54.

HONWIN 1.19.8

 1. [HON] Счетоводна информация - корекции в печат при изплащане на хонорари
 2. [HON] Служебна бележка за период - Корекции при натрупване
 3. [HON] Кадрова информация - смяна на ЕГН/Дата на раждане да сменя коректно "ДЗПО 2015"
 4. [HON] Хонорар-сметка - "пенсионер съм" да се взима от стари суми, ако хонорарът е за минал месец
 5. [HON-НАП] Коректни запис и четене на стария формат empl2000.txt (запис и четене от 1.19 за 2014 г.)
 6. [HON-НАП] Показване на съобщение при натрупани данни за различни години
 7. [HON-НАП] Д6 - да попълва дата на изплащане (последен ден от месеца) ако текущата година е 2015+

HONWIN 1.18.28

Изпратено от bobi на 7 Октомври, 2014 - 15:12.

HONWIN 1.18.28

 1. [HON] Хонорар-сметки - корекция за четвърто тримесечие

HONWIN 1.17.11

Изпратено от bobi на 8 Октомври, 2013 - 14:16.
 1. [HN] Корекции и проверки при печат на Сметка за изплатени суми за четвърто тримесечие 2013 г.
 2. [HN] Рекапитулация - Грешно пресмятане на вид плащане 111111 - ДОО работодател
 3. [HN-НАП] Декларация 6 - Грешно пресмятане на ДОО в някои случаи
 4. [HN-Платежни документи] Грешно пресмятане на вид плащане 111111
 5. [HN-Автоматично осчетоводяване] Поддръжка на Бизнес навигатор (1.17.11.1)

HONWIN 1.17.8

Изпратено от bobi на 5 Юни, 2013 - 10:32.
 1. [HN] Сметка за изплатени суми - да излиза сума в ред 7, ако има Авансов ДОД за в.о. 00

HONWIN 1.17.6

Изпратено от bobi на 15 Феруари, 2013 - 11:01.
 1. [HN] Когато се избере чужденец, изборът да е ЛНЧ или сл. номер
 2. [HN] Списък с видове доход при въвеждане на хонорар
 3. [HN] Год. спр. изпл. доходи - Да не се включват лица без служебен номер
 4. [HN] Год. спр. изпл. доходи - Актуализация
 5. [HN] Год. спр. изпл. доходи (Сборна) - корекции

HONWIN 1.17.5

Изпратено от bobi на 6 Феруари, 2013 - 12:43.
 1. [HN] Увеличаване на максималния размер на името на поделенията на 100 символа
 2. [HN] Год. справка за общината - Вид доход 1 по подразбиране, ако не е попълнено
 3. решен.
 4. [HN] Обновяване на сметка за изплатени суми за 2013 г.
 5. [HN-НАП] Декл. обр. 6 - Корекции при четене от/запис във файл

HONWIN 1.17.4

Изпратено от bobi на 23 Януари, 2013 - 18:12.
 1. [HN] Год. справка за общината - Двойно ДОД, ако лицето има 2 хонорара на една сметка

HONWIN 1.17.3

Изпратено от bobi на 18 Януари, 2013 - 13:25.
 1. [HN] Корекция в служебни бележки за период
 2. [HN] Сумите в рекапитулация да се закръглят преди сумиране (от м. 02.2013 г.)
 3. [HN-Платежни документи] Корекция при изчисляването на сумите
 4. [HN-НАП] Декларация обр. 6 - Корекция при изчисляване на сумите
 5. [HN-НАП] Декларация обр. 6 - корекция на проверка за вид плащане (версия 1.17.3.1)

HONWIN 1.17.2

Изпратено от bobi на 10 Януари, 2013 - 16:50.
 1. [HN] Малки промени в интерфейса на продукта
 2. [HN-НАП] Декларация обр. 1 - Корекция за заличаващи записи

HONWIN 1.17.1

Изпратено от bobi на 8 Януари, 2013 - 14:01.
 1. [HN] Актуализация 2013
 2. [HN] Добавяне на бутон (...) за номенклатура на банките в кадрова информация
 3. [HN-Безкасово плащане] Добавяне бутон ИЗБОР при въвеждане на устройство за запис.