АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ПРОГРАМНИТЕ ПРОДУКТИ

Новини

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ПРОГРАМНИТЕ ПРОДУКТИ

Уважаеми клиенти,
в ПП „Работна заплата“ – RZWIN версия 1.21.18 са отразени измененията и допълненията в Наредбата за паричните обезщетения и помощи от ДОО (НПОПДОО), свързани с представянето на образците за изплащане на паричните обезщетения – Приложения № 9, № 10 и № 11 към наредбата.

Променят се структурите на представяните по електронен път данни.

С новите образци на удостоверенията се подават данни за парични обезщетения, отнасящи се за всички периоди,както и за корекция или заличаване на данни, подадени със старите образци на удостоверения.

*** ВАЖНО ***
Клиенти, които ползват ПП „Граждански договори“ – HONWIN и/или ПП „Човешки ресурси“ – LSWIN е необходимо също да ги актуализират до последна версия от интернет страницата – меню актуализации или чрез отдалечена помощ в офиса на ОМЕГА-ТИМ.

Актуализацията НЕ ИЗИСКВА обновяване на лиценз.