СРОКА ЗА ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ НА ТРУДОВИТЕ ДОГОВОРИ Е 31.10.2017

Новини

СРОКА ЗА ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ НА ТРУДОВИТЕ ДОГОВОРИ Е 31.10.2017

Уважаеми клиенти,
във връзка с измененията и допълненията на Наредба № 5 за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл.62, ал.5 от Кодекса на труда Ви напомняме, че в срок до 31.10.2017 г. работодателите са задължени да декларират код по ЕКАТТЕ за всички действащи трудови договори, сключени преди 01.04.2017 г.

Екипът на Омега-ТИМ !

Leave A Comment