УКАЗАНИЕ ЗА ПРЕИЗЧИСЛЕНИЕ НА ГОДИШЕН ДОД ЗА 2017

Новини

УКАЗАНИЕ ЗА ПРЕИЗЧИСЛЕНИЕ НА ГОДИШЕН ДОД ЗА 2017

Уважаеми клиенти,
съгласно ЗДДФЛ основният работодател преизчислява доходите, получени от своите служители от трудови правоотношения в срок до 31 януари на следващата година. Във връзка с извършване на необходимите преизчисления за 2017 г. и издаване на служебни бележки от страна на работодателя, публикуваме следното указание:

Указание за преизчисление на годишен ДОД за 2017 г.  PDF

Leave A Comment