ПОДАВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯ 1 И 6 ЗА ЯНУАРИ 2018

Новини

ПОДАВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯ 1 И 6 ЗА ЯНУАРИ 2018

Уважаеми клиенти,
информираме Ви, че запис и подаване на информацията за декларация образец №1 и образец №6, няма да работи до готовността на Национална агенция за приходите да приемат данни за 2018 г.

Във връзка с това, Ви уведомяваме за следното важно обстоятелство:

Клиентите, които подават декларация образец №6 е необходимо ДА НЕ ПРИКЛЮЧВАТ текущ месец ЯНУАРИ 2018 преди да са записали и подали декларация 1 и 6 за януари 2018 г.

Leave A Comment