УКАЗАНИЕ ЗА НАСТРОЙКА НА СТАТИСТИЧЕСКИ ОТЧЕТ ЗА 2018

Новини

УКАЗАНИЕ ЗА НАСТРОЙКА НА СТАТИСТИЧЕСКИ ОТЧЕТ ЗА 2018

Уважаеми клиенти,
Националния статистически институт промени тримесечния формуляр на отчета за наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд публикуван на следния интернет адрес – FORMmes2018. Във връзка с това публикуваме следното указание:

Указание за актуализация и настройка на статистически отчет 2018 г. PDF

Последна версия на софтуерните ни продукти, можете да инсталирате от секция актуализации,

СЛЕД ИНСТАЛАЦИЯ ЛИЦЕНЗЕН ФАЙЛ НЕ Е НЕОБХОДИМ !!!

Leave A Comment