НОВА ВЕРСИЯ НА СОФТУЕРА ЗА ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ ОТНОСНО ПОДАВАНЕ НА УВЕДОМЛЕНИЯ ПО ЧЛ.62

Новини

НОВА ВЕРСИЯ НА СОФТУЕРА ЗА ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ ОТНОСНО ПОДАВАНЕ НА УВЕДОМЛЕНИЯ ПО ЧЛ.62

Уважаеми клиенти,

във връзка с направените изменения и допълнения в Наредба № 5 от 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл.62, ал.5 от Кодекса на труда (КТ), обнародвана в ДВ бр.12 от 08.02.2019 г., които влизат в сила от 01.03.2019г, Ви информираме, че в НАП ще се приема информация отговаряща на новият файлов формат.

Във връзка с това публикуваме нова версия на софтуера за ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ – LSWIN v1.23.1, която можете да инсталирате от секция актуализации

СЛЕД ИНСТАЛАЦИЯ ЛИЦЕНЗЕН ФАЙЛ НЕ Е НЕОБХОДИМ !!!


ВАЖНО !!!

Клиентите, които ползват синхронизиране (прехвърляне) на информацията към софтуера за РАБОТНА ЗАПЛАТА – RZWIN, задължително да го актуализират до последна версия.

Leave A Comment