СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА СПРАВКА ПО ЧЛ.73, АЛ.1 ОТ ЗДДФЛ

Новини

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА СПРАВКА ПО ЧЛ.73, АЛ.1 ОТ ЗДДФЛ

Уважаеми клиенти,
Омега-ТИМ Ви напомня, че крайния срок за подаване на справката по чл.73, ал.1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) за изплатени доходи на физически лица през 2018 е 15 март 2019 г.

Справката може да бъде генерирана от Меню Документи -> Справки -> Годишна справка за изпл.доходи (чл.73 от ЗДДФЛ) в софтуера за Граждански договори – HONWIN.

ЕКИПЪТ НА ОМЕГА-ТИМ !!!

Leave A Comment