ПРЕКРАТЯВА СЕ ПОЛЗВАНЕТО НА ПОЩЕНСКИЯ (SMTP) СЪРВЪР НА ОМЕГА-ТИМ

Новини

ПРЕКРАТЯВА СЕ ПОЛЗВАНЕТО НА ПОЩЕНСКИЯ (SMTP) СЪРВЪР НА ОМЕГА-ТИМ

Уважаеми клиенти,
във връзка с възможността част от вас да изпращат фишове на електронните пощи на своите служители, използвайки пощенския (SMTP) сървър на Омега-ТИМ, и поради прилагане на правила свързани с GDPR и опазване на личните данни, Ви информираме за следното:

До 30.04.2019 г. всички, които изпращат фишове чрез пощенски сървър – server29.host.bg или mail.omegatim.com, е задължително да променят своите настройки от меню Сервизни функции -> Настройка за изпращане на e-Mail.

От 01.05.2019 г. няма да е възможно изпращането на фишове чрез сървъра на Омега-ТИМ.

Допълнителна информация може да получите на национален телефон – 0700 11 250.

Leave A Comment