НОВА ВЕРСИЯ НА СОФТУЕРА ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА ОТНОСНО ПОДАВАНЕ НА ДАННИ ОТ ПРИЛОЖЕНИЯ № 9, № 10 и № 11 към НПОПДОО

Новини

НОВА ВЕРСИЯ НА СОФТУЕРА ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА ОТНОСНО ПОДАВАНЕ НА ДАННИ ОТ ПРИЛОЖЕНИЯ № 9, № 10 и № 11 към НПОПДОО

Уважаеми клиенти,
Във връзка с изменения и допълнения в Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване (НПОПДОО), са публикувани утвърдените със Заповед № 1016-40-825/ 13.06.2019 г. на Управителя на НОИ „Функционални изисквания, структура и формат на данните, поддържани от програмните продукти за въвеждане, контрол, съхраняване, представяне (корекция) заличаване на данните от осигурителите и самоосигуряващите се за изплащане на паричните обезщетения от ДОО“ и измененото Приложение №1 „Структура, формат, използвани номенклатури и изисквания към контрола на подаваните данни от удостоверения Приложения № 9, № 10 и № 11 към НПОПДОО“, в сила от 01.07.2019 г, Ви информираме за следното:

От 18 юли 2019 в НОИ, ще се приемат данни само по новите образци удостоверения за изплащане на парични обезщетения (приложения № 9, 10 и 11 към НПОПДОО).

Публикувана е нова версия на софтуера за РАБОТНА ЗАПЛАТА – RZWIN v1.23.15, която можете да инсталирате от секция АКТУАЛИЗАЦИИ

» СЛЕД ИНСТАЛАЦИЯ ЛИЦЕНЗЕН ФАЙЛ НЕ Е НЕОБХОДИМ «

От меню Модули -> Модул Болнични експортирайте отново въведените приложения и ги подайте чрез „Интегрирана система за електронен обмен на документи и данни“ на НОИ.

Leave A Comment