ПРОМЯНА В СЛУЖЕБНАТА БЕЛЕЖКА ЗА ИЗПЛАТЕНИ ДОХОДИ И УДЪРЖАН ДАНЪК ЗА 2019 Г.

Новини

ПРОМЯНА В СЛУЖЕБНАТА БЕЛЕЖКА ЗА ИЗПЛАТЕНИ ДОХОДИ И УДЪРЖАН ДАНЪК ЗА 2019 Г.

Уважаеми клиенти,
съгласно въведените изменения на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (Изм.-ДВ, бр.98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.), Ви информираме за следното:

Променена е служебната бележка за доходи от трудови правоотношения по чл.45, ал.1 от ЗДДФЛ (образец на документа);

Отпада задължението на работодателя да издава съответен документ за изплатени доходи и удържан данък;

Издаването на документи става само при поискване от страна на лицата;

Отпада задължението за прилагането на служебни бележки към годишната данъчна декларация;

Платеца на дохода ще предоставя данни по електронен път на НАП в срок до 28 февруари на следващата година и тези данни автоматично ще се отразяват в годишните данъчни декларации на лицата;


ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДСТОЯЩОТО ГОДИШНО ИЗРАВНЯВАНЕ НА ДАНЪКА ВЪРХУ ДОХОДИТЕ ОТ ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ ЗА 2019, КАКТО И ПРОМЯНА НА СЛУЖЕБНАТА БЕЛЕЖКА ПО ЧЛ.45, АЛ.1 ОТ ЗДДФЛ ОМЕГА-ТИМ ЩЕ ПУБЛИКУВА УКАЗАНИЕ И НОВА ВЕРСИЯ НА СОФТУЕРА ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА „RZWIN“ НА 09.12.2019 г.

ЕКИПЪТ НА ОМЕГА-ТИМ !!!

Leave A Comment