ПОДАВАНЕ НА СПРАВКА ЗА ИЗПЛАТЕНИ ДОХОДИ ПО ЧЛ.73 ОТ ЗДДФЛ ДО 28 ФЕВРУАРИ 2020

Новини

ПОДАВАНЕ НА СПРАВКА ЗА ИЗПЛАТЕНИ ДОХОДИ ПО ЧЛ.73 ОТ ЗДДФЛ ДО 28 ФЕВРУАРИ 2020

Уважаеми клиенти,
напомняме Ви, че наближава крайният срок за подаване от страна на работодателите на справка по образец за изплатените през годината облагаеми доходи по трудови и извънтрудови правоотношения, както и за удържаните през годината данък и задължителни осигурителни вноски.

Информацията се подава съгласно изискванията на чл.73, ал.1 и ал.6 от ЗДДФЛ по електронен път до 28 ФЕВРУАРИ 2020 г.

                                 OmegaTIM 30-years