УКАЗАНИЕ ЗА ГОДИШНО ИЗРАВНЯВАНЕ НА ДАНЪКА ВЪРХУ ДОХОДИТЕ ЗА 2020 г.

Новини

УКАЗАНИЕ ЗА ГОДИШНО ИЗРАВНЯВАНЕ НА ДАНЪКА ВЪРХУ ДОХОДИТЕ ЗА 2020 г.

Уважаеми клиенти,
съгласно чл. 49, ал.1 от ЗДДФЛ работодателят до 31 януари на следващата данъчна година изчислява годишната данъчна основа по чл. 25, ал. 1 и 3, намалена по реда на ал. 3, и определя годишния размер на данъка, когато към 31 декември на данъчната година той е работодател по основното трудово правоотношение на работника или служителя.


Във връзка с извършване на необходимите преизчисления в софтуер за РАБОТНА ЗАПЛАТА „RZWIN“ инсталирайте ВЕРСИЯ v1.24.15 (или по-висока), както и изпълнете следното указание:

Указание за годишно изравняване на ДОД за 2020 г.  PDF


3 Comments
 • Здравейте , ГДОД след преизчисление ми го дава 0,00 на всички лица въпреки ,че на някои лица е за удържане на стотинки ,а на други за връщане на стотинки .Няма ли да присъстват стотинките в ГДОД и фишовете на лицата?

  12.12.2020 at 14:55
 • Александър Димитров says:

  Здравейте,
  в утвърдения образец на служебната бележка за доходи от трудови правоотношения по чл. 45, ал. 1 от ЗДДФЛ, на ред 17 е записано, че се попълва:
  Разлика между ред 16 и сбора от сумите в колона 9 за доходите с код 101 и 103 (Сумата се закръглява към всеки пълен лев)

  13.12.2020 at 11:11
 • много благодаря за отговора

  13.12.2020 at 12:20

Leave A Comment