УКАЗАНИЕ ПРИ ЗАПИС НА ДАННИ ОТ МОДУЛ НАП 2021

Новини

УКАЗАНИЕ ПРИ ЗАПИС НА ДАННИ ОТ МОДУЛ НАП 2021

Уважаеми клиенти,
съгласно изискванията на НАП при подаване на декларация образец № 1 и декларация образец № 6, не може в един запис (файл) да се съдържат данни за две различни години. Във връзка с правилното записване на информацията при работа с модул НАП, публикуваме следното указание:

Указание при запис на данни от модул НАП 2021 г. PDF

Последна версия на софтуерните ни продукти, можете да инсталирате от секция актуализации

Leave A Comment