ПОДАВАНЕ НА СПРАВКА ЗА ИЗПЛАТЕНИ ДОХОДИ ПО ЧЛ.73 ОТ ЗДДФЛ ДО 28 ФЕВРУАРИ 2021

Новини

ПОДАВАНЕ НА СПРАВКА ЗА ИЗПЛАТЕНИ ДОХОДИ ПО ЧЛ.73 ОТ ЗДДФЛ ДО 28 ФЕВРУАРИ 2021

Уважаеми клиенти,
напомняме Ви, че наближава крайният срок за подаване от страна на работодателите на справка по образец за изплатените през 2020 година облагаеми доходи по трудови и извънтрудови правоотношения, както и за удържаните през годината данък и задължителни осигурителни вноски.

⚠️  Информацията се подава съгласно изискванията на чл.73, ал.1 и ал.6 от ЗДДФЛ по електронен път до 28 ФЕВРУАРИ 2021 г.

                                 OmegaTIM 30-years