УКАЗАНИЕ ОТНОСНО АВАНСОВ ДОД ЗА 4-то ТРИМЕСЕЧИЕ 2022

Новини

УКАЗАНИЕ ОТНОСНО АВАНСОВ ДОД ЗА 4-то ТРИМЕСЕЧИЕ 2022

Уважаеми клиенти,
съгласно чл.65, ал.13 от ЗДДФЛ не се удържа и внася авансов данък, когато се издава сметка за изплатени суми за доходи придобити през четвърто тримесечие на годината, освен когато лицето, придобиващо дохода, писмено декларира пред предприятието или самоосигуряващото се лице – платец на дохода, че желае удържане на данък.

Във връзка с това публикуваме следното указание:

Указание за ПП HONWIN – граждански договори PDF

Leave A Comment