УКАЗАНИЕ ЗА АВАНСОВО ПОЛЗВАНЕ НА ДАНЪЧНИ ОБЛЕКЧЕНИЯ ЗА ДЕЦА 10.2022

Новини

УКАЗАНИЕ ЗА АВАНСОВО ПОЛЗВАНЕ НА ДАНЪЧНИ ОБЛЕКЧЕНИЯ ЗА ДЕЦА 10.2022

Уважаеми клиенти,
съгласно приетите по-високи данъчни облекчения за деца и за деца с увреждания с § 18, т. 2 от Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г (обн. ДВ. бр. 50 от 05.07.2022 г.) , е необходимо да изпълните следното указание:

Указание за програмен продукт „RZWIN“ (10.2022)   PDF

Указание за програмен продукт „OmegaTIM Live“ (10.2022)   PDF


Leave A Comment