Процедура BG-RRP-3.005 на МИР

Новини

Процедура BG-RRP-3.005 на МИР

Искаме да предоставим на Вашето внимание следната информация и като наши клиенти да Ви информираме, че можете да се възползвате от долупосочената програма за закупуване на OmegaTИМ Live – интегрирана онлайн система за обработка и изчисляване на трудови възнаграждения, както и управление на човешките ресурси, която позволява пълен, централизиран контрол на бизнес процесите.

„С процедурата за внедряване на ИКТ решения и киберсигурност очакваме да подкрепим над 1400 микро, малки и средни предприятия от различни сектори на икономиката на страната“. Това заяви директорът на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ (ГД ЕФК) към Министерството на иновациите и растежа Илияна Илиева на онлайн информационен ден по мярката. В събитието се включиха близо 300 представители на българския бизнес.
Пред тях Илиева подчерта, че стремежът на ГД ЕФК е да облекчи бенефициентите и те сами да могат да се справят с попълването на формулярите за кандидатстване. За целта беше изработен клип с подробни указания. Той е достъпен на: https://bit.ly/3D4yYQE. Подаването на проектите е изцяло онлайн и ще продължи до 16,30 ч. на 19 декември 2022 г. Постъпилите след този срок документи няма да бъдат разглеждани от оценителната комисия.
Интересът към процедурата е значителен, като до момента са постъпили проектни предложения от 1811 компании. Те са поискали почти 35 млн. лв. безвъзмездна помощ. Според Илияна Илиева обаче това няма да намали шансовете за финансиране на фирмите, които тепърва ще кандидатстват. „Има състезателен елемент и проектите ще бъдат класирани по низходящ ред спрямо методологията за оценка“, увери тя.
Очаква се списъкът с одобрените предприятия да бъде публикуван до края на януари 2023 г. и да стартира процесът на договаряне с тях. С получените средства фирмите ще могат да подобрят дигиталния си маркетинг, информационната си сигурност и киберсигурността, като по този начин ще бъдат и по-конкурентоспособни на пазара.

За повече информация:
ИКТ Решения и киберсигурност


Leave A Comment