ОБНОВЕНО УКАЗАНИЕ ЗА ГОДИШНО ИЗРАВНЯВАНЕ НА ДАНЪКА ВЪРХУ ДОХОДИТЕ ЗА 2022 г.

Новини

ОБНОВЕНО УКАЗАНИЕ ЗА ГОДИШНО ИЗРАВНЯВАНЕ НА ДАНЪКА ВЪРХУ ДОХОДИТЕ ЗА 2022 г.

⚠️ ВАЖНО ⚠️
НЕОБХОДИМО Е ДОРИ И ДА СТЕ ПРЕИЗЧИСЛИЛИ ДАНЪКА В МЕСЕЦА ДЕКЕМВРИ, отново да изпълните указанието в прикаченият файл, което включва промените от 01.01.2023 година, във връзка с необлагаемите суми, които трябва да подадете със справката по чл.73, ал.6. за 2022 г.


Уважаеми клиенти,
съгласно чл. 49, ал.1 от ЗДДФЛ работодателят до 31 януари на следващата данъчна година изчислява годишната данъчна основа по чл. 25, ал. 1 и 3, намалена по реда на ал. 3, и определя годишния размер на данъка, когато към 31 декември на данъчната година той е работодател по основното трудово правоотношение на работника или служителя.


Във връзка с извършване на необходимите преизчисления в софтуера за РАБОТНА ЗАПЛАТА, изпълнете следното указание:

RZWIN: Обновено указание за годишно изравняване на ДОД за 2022 г.  PDF

OmegaTIM Live: Обновено указание за годишно изравняване на ДОД за 2022 г.  PDF


Декларация за ползване на данъчно облекчение за деца по чл. 22в, ал. 8 от ЗДДФЛ (образец 2005) – свалете от тук


Декларация за ползване на данъчно облекчение за деца с увреждания по чл. 22г, ал. 7 от ЗДДФЛ (образец 2006) – свалете от тукДопълнителна информация, свързана с ползване на данъчните облекчения за 2022 година, може да прочетете на страницата на НАП


⚠️  Когато стойността на преизчисления годишен ДОД общо за предприятието е по-голяма от месечния ДОД, тогава не се подава декларация образец 6 с вид плащане 8, като разликата се приспада от други или следващи задължения към републиканския бюджет.


Leave A Comment