ПРОМЕНИ В СТРУКТУРАТА, ФОРМАТА И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ПЛАТЕЖНИТЕ ДОКУМЕНТИ ОТ ОКТОМВРИ 2023 Г.

Новини

ПРОМЕНИ В СТРУКТУРАТА, ФОРМАТА И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ПЛАТЕЖНИТЕ ДОКУМЕНТИ ОТ ОКТОМВРИ 2023 Г.

Уважаеми клиенти,

Информираме Ви, за следните промени от 01 октомври 2023 г.

I. Във връзка с указание на Министерство на Финансите (ДДС №03/03.05.2023г.) и Българска народна банка (БНБ–51681/04.05.2023г), се въвеждат нови изискванията за структурата, формата и съдържанието на платежните документи за целите на изпълнение на преводи от/към сметки на бюджетни организации. Промяната засяга следните документи:

– плащане от/към бюджета;
– масово плащане от/към бюджета;
– бюджетно платежно нареждане (СЕБРА);

II. Публикувани са нови банкови сметки, по които ще се извършват плащанията към Национална агенция за приходите. За повече информация натиснете тук.⚠️ ВАЖНО ⚠️

Необходима е актуализация на следните продукти:
– Софтуер за РАБОТНА ЗАПЛАТА – RZWIN, като изтеглите версия v1.27.18 от секция актуализации.
– Софтуер за ГРАЖДАНСКИ ДОГОВОРИ – HONWIN, като изтеглите версия v1.27.7 от секция актуализации.
– Софтуер за ПЛАТЕЖНИ ДОКУМЕНТИ – PLDWIN, като изтеглите версия v1.27.2 от секция актуализации.
– Всички, които работят с онлайн централизирана система „OmegaTIM Live“ и хостинг при Омега-Тим, ще получат актуализацията автоматично.