АКТУАЛИЗАЦИЯ НА СОФТУЕРНИ ПРОДУКТИ ЗА 2024

Новини

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА СОФТУЕРНИ ПРОДУКТИ ЗА 2024

Уважаеми клиенти,
публикуваме указание за актуализация и нова версия на софтуерните продукти за 2024:

 

Граждански договори > HONWIN Изтеглете версията от секция актуализации Указание HONWIN за 2024
Работна заплата > RZWIN Изтеглете версията от секция актуализации Указание RZWIN за 2024
Човешки ресурси > LSWIN Изтеглете версията от секция актуализации Указание LSWIN за 2024

СЛЕД ИНСТАЛАЦИЯ Е НЕОБХОДИМ ФАЙЛ С ЛИЦЕНЗ !!!

 

Всички клиенти, които работят с онлайн централизирана система „OmegaTIM Live“ ще получат актуализацията автоматично, като единствено трябва изберат от меню Сервизни функции – Стартов помощник.
Онлайн система > OmegaTIM Live Актуализацията ще бъде извършена автоматично Указание OmegaTIM Live за 2024

Leave A Comment