УКАЗАНИЕ ПРИ ЗАПИС НА ДАННИ ОТ МОДУЛ НАП 2024

Новини

УКАЗАНИЕ ПРИ ЗАПИС НА ДАННИ ОТ МОДУЛ НАП 2024

Уважаеми клиенти,
съгласно изискванията на НАП при подаване на декларация образец № 1 и декларация образец № 6, не може в един запис (файл) да се съдържат данни за две различни години. Във връзка с правилното записване на информацията при работа с модул НАП, публикуваме следното указание:

OmegaTIM LIVE: Указание при запис на данни от модул НАП 2024 г. PDF

ПП RZWIN: Указание при запис на данни от модул НАП 2024 г. PDF

Последна версия на софтуерните ни продукти (десктоп версия), можете да инсталирате от секция актуализации

Leave A Comment