УКАЗАНИЕ ЗА АВТОМАТИЗИРАНО ПОДАВАНЕ НА ОСИГУРИТЕЛНИ ДЕКЛАРАЦИИ ОБРАЗЕЦ №1 И №6

Новини

УКАЗАНИЕ ЗА АВТОМАТИЗИРАНО ПОДАВАНЕ НА ОСИГУРИТЕЛНИ ДЕКЛАРАЦИИ ОБРАЗЕЦ №1 И №6

Уважаеми клиенти,
Омега-ТИМ предоставя на своите клиенти в онлайн система „OmegaTIM Live“, възможност за автоматизирано подаване на осигурителни декларации образец №1 и образец №6 през API (публичен приложно–програмен интерфейс).

Такъв тип комуникация между информационни системи, има следните предимства:

– по-висока сигурност при предаване на информацията.
– по-бързо обработване на данните.
– по-лесна връзка между партньор и клиент.
– по-добър контрол на данните.

Указание за подаване на Д1 и Д6 от модул НАП в онлайн система „OmegaTIM Live“PDF

Leave A Comment