УКАЗАНИЕ ЗА ЗАПИС НА ДАННИ ЗА СПРАВКА ПО ЧЛ.73, АЛ.1 И АЛ.6 ОТ ЗДДФЛ 2023

Новини

УКАЗАНИЕ ЗА ЗАПИС НА ДАННИ ЗА СПРАВКА ПО ЧЛ.73, АЛ.1 И АЛ.6 ОТ ЗДДФЛ 2023

Уважаеми клиенти,
съгласно чл.73, ал.1 и ал.6 от ЗДДФЛ работодателите изготвят справка по образец за изплатените през годината облагаеми доходи по трудови и извънтрудови правоотношения, както и за удържаните през годината данък и задължителни осигурителни вноски.


⚠️ ВАЖНО ⚠️

В справката по чл.73, ал.6 от ЗДДФЛ, следва да се попълнят и изплатени през 2023 г. НЕОБЛАГАЕМИ ДОХОДИ от страна на работодателя, разделени от код 104 до код 109.


Повече информация прочетете ТУК.


Във връзка с подаване на необходимата информация, инсталирайте ПОСЛЕДНИТЕ ВЕРСИИ на софтуера за Работна заплата – RZWIN и Граждански договори – HONWIN (десктоп версия) и изпълнете следното указание:

RZWIN: Указание за запис на справка по чл.73, ал.6 от ЗДДФЛ   PDF

HONWIN: Указание за запис на справка по чл.73, ал.1 от ЗДДФЛ   PDF

OmegaTIM Live: Указание за запис на справка по чл.73, ал.6 от ЗДДФЛ   PDF⚠️  ОБРЪЩАМЕ ВНИМАНИЕ НА СЛЕДНИТЕ ВАЖНИ ПРЕПОРЪКИ:

Съгласно изискванията справката по чл.73, ал.6 ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва да съдържа и напусналите служители през 2023 г. Част от служителите може да липсват, защото са изтрити картоните им през годината.
От меню ДОКУМЕНТИ > СПРАВКИ > СПРАВКА НАЗНАЧЕНИ/НАПУСНАЛИ ЗА ПЕРИОД да се генерира списък за напусналите през годината;

 • Ако някой от тях липсва в справката ТРЯБВА да се съдаде картон в Кадрова информация в месеца, в който е преизчислен годишен ДОД и да се натрупа информацията за периода;

  Служителите, които имат повече от един картон трябва да бъдат с един ОСНОВЕН и ДОПЪЛНИТЕЛЕН вид социално осигурен. Да се проверят данните в таблица ГОДИШЕН ДОД и при необходимост в първата колона да се коригира стойността на вид осигурен. За целите на справката вид социално осигурен се взима от последния месец за периода;

  Информацията в справката по чл.73, ал.6 се генерира от данните в таблица ГОДИШЕН ДОД;

 • Ако тази таблица е променена ръчно след преизчисляването на ДОД, справката няма да бъде вярна;

 • Ако след преизчислението на ДОД ръчно е изтрито и/или коригирано разплащателното перо във фиша на служителите, справката няма да бъде вярна;

  Преди да подадете справката разпечатайте списък на преизчислен годишен ДОД. Тези данни, както и информация за напусналите служители се записва във файла за подаване в НАП;

  Преди запис на файл да се попълни информация за организацията/предприятието от меню СЕРВИЗНИ ФУНКЦИИ > ДАННИ ЗА ФИРМАТА, като ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ са полетата „ИМЕ“ и „ЕГН“ на представляващия предприятието;
 • Leave A Comment