ИНСТАЛАЦИЯ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ОМЕГА-ТИМ СОФТУЕР ЗА ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП (OTVNC)

Моля, проверете от Start > Settings > Control panel > System с каква версия на Windows работите и изтеглете съответния файл за инсталация.

Имайте предвид следните неща:

  • при инсталация може да се наложи рестартиране на компютъра, така че изключете всички отворени програми преди това
  • добре е да премахнете всички стари версии на OTVNC преди инсталация на новата

Системна помощ през интернет чрез „Омега-ТИМ отдалечена поддръжка“ е:

  • безплатна за клиенти с Договор за пълно абонаментно поддържане на програмни продукти
  • безплатна до 2 часа на месец за клиенти с Договор за годишно абонаментно поддържане на програмни продукти
  • 48 лв. на започнат час за другите клиенти.

видео  Видео урок – инсталиране на софтуер за отдалечен достъп (OTVNC)