Новини

Уважаеми клиенти, публикуваме указание за актуализация и нова версия на софтуерните продукти за 2019:   Работна заплата – RZWIN Изтеглете версията от секция актуализации Указание RZWIN за 2019 Граждански договори – HONWIN Изтеглете версията от секция актуализации Указание HONWIN за 2019 Човешки ресурси – LSWIN Изтеглете версията от секция актуализации –   СЛЕД ИНСТАЛАЦИЯ Е […]

Вижте повече

Уважаеми клиенти, за ваша информация публикуваме таблицата с осигурителните вноски и данъци за 2019 г. Осигурителни вноски и данъци за 2019 г.

Вижте повече

Уважаеми клиенти,относно нормалната и ефективна работа на софтуерните продукти – Работна заплата „RZWIN“ , Човешки ресурси „LSWIN“ и Граждански договори „HONWIN“ Ви напомняме, че е необходимо да определите правилно работните и почивните дни в календара за 2019 година и във връзка с това, публикуваме следното указание: Указание за настройка на работните дни за 2019 г.

Вижте повече

Уважаеми клиенти, съгласно чл. 49, ал.1 от ЗДДФЛ работодателят до 31 януари на следващата данъчна година изчислява годишната данъчна основа по чл. 25, ал. 1 и 3, намалена по реда на ал. 3, и определя годишния размер на данъка, когато към 31 декември на данъчната година той е работодател по основното трудово правоотношение на работника […]

Вижте повече

Уважаеми клиенти, Омега-ТИМ има удоволствието да Ви покани в хотел „РАМАДА“ (зала Европа) на 16.01.2019 г. (сряда) на специализиран семинар-обучение: АКТУАЛНИ ПРОМЕНИ В СОЦИАЛНОТО И ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2019 г. ЛОГИКА ПРИ ПОДАВАНЕ, ПРИЕМ И КОРЕКЦИЯ НА ДАННИТЕ В НАП. Подробности и информация относно събитието, като и възможност за регистрация може да откриете на следният […]

Вижте повече

Уважаеми клиенти, съгласно чл.65, ал.13 от ЗДДФЛ не се удържа и внася авансов данък, когато се издава сметка за изплатени суми за доходи придобити през четвърто тримесечие на годината, освен когато лицето, придобиващо дохода, писмено декларира пред предприятието или самоосигуряващото се лице – платец на дохода, че желае удържане на данък. Във връзка с това […]

Вижте повече

Уважаеми клиенти, във връзка с промените в Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване (НПОПДОО), Ви информираме за следното: След 18 юли 2018 в НОИ, ще се приемат данни само по новите образци удостоверения за изплащане на парични обезщетения (приложения № 9, 10 и 11 към НПОПДОО). Във връзка с това публикуваме […]

Вижте повече

Уважаеми клиенти, Омега-ТИМ има удоволствието да Ви покани на предстоящите обучителни лекции за работа със софтуерните ни продукти RZWIN – Работна заплата и LSWIN – Човешки ресурси, които ще се проведат на следните дати: 16.08.2018 (четвъртък) от 10:00 часа: RZWIN – Софтуер за Работна заплата 16.08.2018 (четвъртък) от 14:00 часа: LSWIN – Софтуер за Човешки […]

Вижте повече

Уважаеми клиенти, в съответствие със заложените в Общия регламент за защита на личните данни (ЕС) 2016/679 принципи, е необходимо въвеждането на подходящи технически мерки за гарантиране поверителност и неприкосновенност на информацията, както и предотвратяване достъпа на неоторизирани лица до софтуерните приложения. Във връзка с това публикуваме нови версии и указания за настройка: Работна заплата – […]

Вижте повече

Уважаеми клиенти, Националния статистически институт промени тримесечния формуляр на отчета за наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд публикуван на следния интернет адрес – FORMmes2018. Във връзка с това публикуваме следното указание: Указание за актуализация и настройка на статистически отчет 2018 г. Последна версия на софтуерните ни продукти, можете […]

Вижте повече