# преди 5 years, 10 months

Здравейте,
грешката е свързана с промени в Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване (НПОПДОО) в сила 1 юли 2018 г. Националният осигурителен институт след 18 юли 2018 г. ще се приема данни само по новите образци на приложения № 9, 10 и 11 към НПОПДОО. Ще публикуваме нова версия на софтуер за Работна заплата – RZWIN след 23.07.2018, като всички клиенти ще бъдат информирани.