# преди 4 years, 7 months

Здравейте,
ще проверим каква може да е причината за наличие на разлики. Ако открием причината ще публикуваме нова коригирана версия на софтуера за Работна заплата – RZWIN, или ще се свържем с вас за допълнително уточнение и съдействие.