# преди 5 years, 8 months

Здравейте,
необходимо е от Меню Номенклатури -> Разплащателни пера да добавите нов код в начисленията с тип 9 (ако нямате вече такъв). Новото разплащателно перо трябва да го добавите и в номенклатурата на отсъствията.