# преди 5 years, 8 months

Здравейте,
има решение на описания от вас случай, за което е необходимо да направите следното:
– От Номенклатури -> Длъжности да посочите в полето „№ ОИД“ поредния номер на икономическата дейност за съответната длъжност, различна от основната дейност на фирмата. Трябва да се уверите, че същата тази длъжност не се ползва от служител, който е назначен към основната дейност на фирмата. Ако е необходимо дефинирайте нова длъжност.
При затруднения, може да се обърнете към консултантите ни за съдействие на тел. 0700 11 250.