mradkova
Участник
# преди 5 years, 8 months

Във връзка със запитването на участник – lpd, за такъв случай ползвам разплащателно перо – Отпуск по чл. 157, но типът е № 11 – Платен отпуск с коефициент. Тъй като е заварено положение, не съм добавяла ново начисление, също така корекции не мога да правя, защото перото вече е използвано. Проблем ли е да продължа да ползвам тип № 11 или трябва да добавя ново перо с тип № 9? И всъщност, какво точно означава Платен отпуск с коефициент? 🙂