# преди 5 years, 8 months

Здравейте,
относно отразяването на платен отпуск по чл.157 от КТ ви обръщам внимание на следното:
– този вид платен отпуск не е част от полагаемия годишен отпуск на служителите.
– когато използвате разплащателно перо с тип9, дните на отпуска няма да се намалят от полагаемия годишен отпуск ако ги следите през системата за Работна заплата. Ако кода е с тип 11 дните на отпуска ще се приспаднат.
– независимо какъв е типа на перото (тип9 или тип11), формулата за изчисление е еднаква и резултата ще е един и същ.
– на перото може да се направи корекция на типа, независимо че е използвано (консултантите от офиса ще ви съдействат).
– тип 11 – платен отпуск с коефициент означава, че при изчисляване на сумата за отпуска по това перо ще се вземе в предвид и коефициента на работните дни в предходен месец, отнесен работните дни в месеца кадето е начислена отпуската.
Преди години имаше вариант това да не е така.