# преди 4 years, 1 month

Здравейте,
ще проверя описания случай и ако се установи неточност в изчислителния процес при ВСО – 13 (Земеделски производители), ще препратя информацията до програмния отдел за отстраняване на проблема в следващата версия на ПП RZWIN.