Нели Каменова
Модератор
# преди 5 years, 3 months

Проблемът ще бъде отстранен в следваща версия на ПП RZWIN. Сега за да не Ви удвоява здравното осигуряване в рекапитулацията отидете на лицето в Кадрова информация и на реда за здравно осигуряване, поле В/у болн., в което стои 4.8, напишете 0.