# преди 3 years, 9 months

Здравейте,
приложението на НОИ за прием на уведомления (ИСЕОДД) дава такъв тип грешка, ако при експортиране (запис) на информацията е маркирано полето „Член на осигурителна каса“.