# преди 5 years, 4 months

В последната версия на софтуера за Работна заплата RZWIN (версия 1.23.4) е отстранена грешката при удържане на осигурителните вноски за ВСО – 13 (Земеделски производители).