# преди 5 years, 3 months

Здравейте,
удостоверението за БМД може да се генерира и без попълване на полето „Суматор обл.доход“. Тогава системата автоматично ще генерира брутен доход на служителя (всичко начисления по ведомост) за посочения период.
Ако използвате суматор за да посочите брутния доход (поради някаква причина) проверете в месеца, в който е начислено увеличението на РЗ дали разплащателното перо се съдържа в този суматор.