# преди 5 years, 1 months

Здравейте,
ако промените квалификационната група (по класификатора от 1 до 9) от Меню „Номенклатури“ –> „Длъжности“ – „Кв.гр.“ ще се променят минималните осигурителни прагове на служителите, които са към тези групи.