account_sh
Участник
# преди 5 years, 2 months

Код по НКПД остава НЕ променен, трябва да променя само класификатора от 1 до 9 от падащото меню.