# преди 5 years

Забелязах, че сте от Районна прокуратура и при вас изменението на квалификационната група няма да промени нищо, защото със сигурност нямате служители под МОД, който за Бюджетни организации е 560 лв. (минималната заплата) във всички групи от 1 до 9.