# преди 5 years, 1 months

Здравейте,
ако ще използвате разплащателното перо за еднократно доплащане през текущия месец, трябва типа да е 18 – Сума за месеца.