# преди 5 years, 1 months

Здравейте,
общите справки могат да се записват във файл с разширение *.csv (например – ime.csv). Относно другите стандартни справки, вкл. рекапитулация и ведомости, тази функционалност е достъпна в Интегрираната система ОмегаТим Лайф (OmegaTIM Live) Web Server. За повече информация се свържете с централен офис на тел. 0700 11 250.