# преди 4 years, 9 months

Здравейте,
в последната версия 1.23.11 на софтуер за Работна заплата от меню Документи -> Ведомости -> Ведомост по код с осигуровки и ДОД са добавени и осигуровките за сметка на работодателя в поименната таблицата на служителите. Когато изберете код начисление или суматор, трябва да маркирате печат на ведомост и/или печат на рекапитулация, както и дали желаете да се показват осигуровките за сметка на работодателя.