# преди 4 years, 10 months

Здравейте,
размерът на ЗОВ при болничен лист, бременност и раждане, отглеждане на дете и отпуск за баща по чл.163, ал.8 от КТ е в размер на 4.8 %. При самоосигуряващите се лица здравната вноска е за тяхна сметка, като е необходимо да се създаде ново разплащателно перо с тип 102 (Номенклатури -> Разплащателни пера -> Удръжки) и да се добави в счетоводна информация на лицето.