# преди 4 years, 8 months

Здравейте,
въпроса ще го поставя пред програмният ни отдел, като полето „Мобилен телефон“ от Кадрова информация ще бъде добавено в списъка на стойносттите при избор в Общи справки.